Latest Post

經濟部113年下半年補助參加海外國際展覽,開放申請! 8/15開放台灣旅客電子簽証!越南簽證申請線上教學

VIETWATER越南水處理展

越南西貢會展中心(SECC) 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, 胡志明市, Viet Nam

Vietnam's 了解更多